QIMA Hội Thảo Trực Tuyến

Hãy khám phá và đăng ký ngay các hội thảo trực tuyến sắp tới của chúng tôi để nghe các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ về chuỗi cung ứng, chất lượng, và tuân thủ.


Đăng Ký và Tham Gia Các Hội Thảo Trực Tuyến Sắp Tới Của Chúng Tôi
25 Jul 2024
VN
TÌM HIỂU VỀ PFAS: CẬP NHẬT CÁC QUY ĐỊNH VÀ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT Ở CHÂU ÂU VÀ HOA KỲ
30 Jul 2024
EN
UNPACKING MOCRA - THE U.S. TRANSFORMATION OF COSMETIC REGULATION
Xem Lại Các Hội Thảo Trước Đây
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
MEASURE AND MANAGE YOUR SCOPE 3 CARBON EMISSIONS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NAVIGATING THE COMPLEXITIES OF EYEWEAR PPE: REGULATIONS, STANDARDS, AND CERTIFICATION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
WEAVING TRUST AND TRANSPARENCY: STRATEGIES FOR A RESILIENT SUPPLY CHAIN FROM LEADERS IN THE TEXTILE & APPAREL INDUSTRY
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SETTING EFFECTIVE FS OBJECTIVES
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
MASTERING G-MARK CERTIFICATION FOR TOY PRODUCTS: ENHANCING SAFETY AND COMPLIANCE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
玩具安全标准ASTM F963-23更新要点网络研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING PFAS: A GLIMPSE INTO THE LATEST REGULATORY AMENDMENTS IN THE EU AND U.S. (ASIA/EU SESSION)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING PFAS: A GLIMPSE INTO THE LATEST REGULATORY AMENDMENTS IN THE EU AND U.S. (EU/U.S. SESSION)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
PT
EXPLORANDO OS BENEFÍCIOS DA CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT DEM BUNDESVERBAND DER GERMAN IMPORTERS (VFI): UMSETZUNG DER EUDR - EIN FAHRPLAN FÜR DIE EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
VN
CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG MAY MẶC VÀ DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG Ả-RẬP XÊ-ÚT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
PT
2024 - 03 - GLOBALG.A.P. V.6 EDIÇÃO SMART X GFS DESCUBRA AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NAVIGATING SVHC PRESENCE IN CONSUMER PRODUCTS – REGULATORY REQUIREMENTS, COMMON FAILURE AND TEST METHODS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT VFI - GREEN COMPLIANCE: IHR LEITFADEN ZU EU-LABELLING UND DOKUMENTATIONSSTANDARDS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
PT
PFA - LOCALGAP FRUTAS E VEGETAIS: O PRIMEIRO PASSO PARA A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SECURING CONNECTIONS: DECODING UK PRODUCT SECURITY AND TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE (PSTI) ACT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
OVERVIEW OF KEY REVISIONS TO ASTM F963 TOY SAFETY STANDARD
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT NOERR PRODUKTHAFTUNG UND UND DIE NEUE PRODUKTSICHERHEITSVERORDNUN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT NOERR: GRUNDLAGEN DES PRODUKTRECHTS, COMPLIANCEBEURTEILUNG UND VERMEIDUNG VON MÄNGELN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
DEMYSTIFYING THE EU CSDDD: A FIVE-STEP BLUEPRINT TO RISK-BASED SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
VN
SVHC TRONG SẢN PHẨM TIÊU DÙNG - CÁC CHẤT PHỔ BIẾN VÀ SỰ TUÂN THỦ CỦA SẢN PHẨM
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING REESE'S LAW AND NEW FEDERAL REQUIREMENTS FOR PRODUCTS CONTAINING BUTTON CELL OR COIN BATTERIES
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
VN
TÍNH BỀN VỮNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG: THỬ NGHIỆM COTTON DNA VÀ RPET
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TRACEABILITY: THE END TO THE GUESSING GAME
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT DEM BUNDESVERBAND DER GERMAN IMPORTERS (VFI): SCHADSTOFFMANAGEMENT UND MATERIAL COMPLIANCE – RECHTLICHE ANFORDERUNGEN, KONSEQUENZEN BEI VERSTÖßEN UND STRATEGIEN ZUR PRÄVENTION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NAVIGATING THE APPAREL SUPPLY CHAIN: INSIGHTS FROM INDUSTRY PIONEERS FROM SKIMS AND QIMA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
限时广播:为什么WRAP审核比其他审核更节约成本和时间?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
Q&A ABOUT WRAP AUDITS - SPECIAL LIMITED OFFER (EUROPE AND ASIA SESSION)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
LIVE Q&A ABOUT WRAP AUDITS - SPECIAL LIMITED OFFER (AMERICA SESSION)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
VN
HOÀN THIỆN HÀNG DỆT MAY – MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH THỨC, CHỨC NĂNG VÀ HÓA CHẤT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT RECHTSANWALTSKANZLEI NOERR: SCHADSTOFFMANAGEMENT UND MATERIAL COMPLIANCE – RECHTLICHE ANFORDERUNGEN, KONSEQUENZEN BEI VERSTÖßEN UND STRATEGIEN ZUR PRÄVENTION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PRACTICAL APPROACH TO CONSUMER IOT CYBERSECURITY
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
MASTERING PRODUCT QUALITY: EXPLORING KEY PERFORMANCE INDICATORS WITH QIMA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT DEM BUNDESVERBAND VFI - DIE EU-ÖKODESIGN-RICHTLINIE: NACHHALTIGES PRODUKTDESIGN UND ZIRKULÄRE GESCHÄFTSMODELLE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
HAZARDOUS CHEMICALS COMPLIANCE - ADIDAS A-01 POLICY VERSION 21
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NAVIGATING U.S. COSMETIC LABELLING REQUIREMENTS - ENSURING COMPLIANCE AND CONSUMER SAFETY
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
直击墨西哥市场:从NOM认证、清关前货物检验、风险规避、物流安排出发!
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
MEXICO NEARSHORING - A CASE FOR REIMAGINING YOUR SUPPLY CHAIN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
全氟化合物(PFAS)分析检测技术及相关法规解读
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
QIMA MIT DEM BUNDESVERBAND GERMAN IMPORTERS (VFI) NACHHALTIGES PRODUKTDESIGN UND UMWELTGERECHTE HERSTELLUNG IN ZEITEN DES EU GREEN DEALS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
DE
SVHC IN KONSUMGÜTERN - GÄNGIGE STOFFE UND PRODUKTKONFORMITÄT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
纺织行业的再生聚酯纤维验证——认识去塑化趋势并助您保持合规性
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TALKING SUPPLY CHAIN TRANSPARENCY WITH FLEUR MEERMAN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SUPPLY CHAIN CIRCULARITY AND SUSTAINABILITY — A FIRESIDE CHAT WITH VINCENT JAMBLIN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
VN
POLYESTER TÁI CHẾ CHO VẢI - GIẢM TẢI LƯỢNG NHỰA CHO HÀNH TINH VÀ DUY TRÌ SỰ TUÂN THỦ
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
BSCI审核、SMETA审核、HIGG INDEX三者的内容与区别
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TACKLING THE PFAS CHALLENGE: REGULATIONS AND UPDATES FOR THE EU AND THE U.S. - US TIME ZONE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TACKLING THE PFAS CHALLENGE: REGULATIONS AND UPDATES FOR THE EU AND THE U.S. - ASIA/EU TIME ZONE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
CÓMO MAXIMIZAR EL ÉXITO VENDIENDO EN UN MARKETPLACE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
THE POWER OF ACCURATE RPET TESTING TO SUBSTANTIATE CLAIMS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ISO 12312-1:2022 AND ISO 12312-3:2022 UPDATE: WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SUNGLASSES
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
塑料食品容器要求——美国和欧洲市场法规概览
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
RECYCLED POLYESTER FOR FABRIC – DEPLASTIFYING THE PLANET AND STAYING COMPLIANT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SVHC IN CONSUMER PRODUCTS – COMMON SUBSTANCES AND PRODUCT COMPLIANCE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING THE CHANGES IN PRIMUSGFS APPENDIX 3 REVISION 1
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
INTRODUCTION TO SFDA COSMETIC CERTIFICATION FOR THE SAUDI ARABIA MARKET
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NATIONAL ENVIRONMENTAL LABELLING OBLIGATIONS IN THE EUROPEAN UNION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
REQUIREMENTS ON PLASTIC FOOD CONTAINERS – OVERVIEW FOR THE U.S. AND EUROPEAN MARKET
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
功能性面料处理—外观、功能和化学成分的关系
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
欧盟授权代表须知研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
CYBER SECURITY – WHAT YOU NEED TO CONSIDER FOR THE COMING YEARS IN THE EU
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
IT, AUDIO AND VIDEO PRODUCTS SAFETY EVALUATION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNLOCKING THE VALUE CHAIN FOR TRUSTED SCOPE 3 EMISSIONS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
启迈QIMA广播:BSCI与SMETA审核的区别、流程与标准
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口中东海湾七国LVE G-MARK认证
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口欧盟电子电器产品监管法规网络研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TEXTILE FINISHING – RELATIONSHIP BETWEEN THE LOOK, THE FUNCTION, AND THE CHEMICALS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
CINCO ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE UNA CADENA DE SUMINISTRO EFICIENTE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ECOMMERCE FINANCING AND QUALITY CONTROL: A FIRESIDE CHAT WITH A FUNDING INSIDER
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ACCESSING THE EU MARKET - WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
THE FRENCH TRIMAN LOGO FOR CONSUMER PRODUCTS – OVERVIEW AND UPDATES ON INFO-TRI
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
BRCGS FOOD SAFETY ISSUE 9 - WHAT TO EXPECT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
如何应对含氟表面活性剂(PFAS)的监测和管制
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口玩具产品至海湾七国准入要求
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING EU REGULATORY ENVIRONMENT FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ESG AND DUE DILIGENCE RISK ASSESSMENT: FOR BETTER AND WORSE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS ÉTICAS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
WHY ARE PRODUCT CLASSIFICATION AND AGE GRADING ESSENTIAL FOR TOYS?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
QUALITY AND RISK IN THE PROMOTIONAL PRODUCTS INDUSTRY: A FIRESIDE CHAT WITH NICKI STAATS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
外贸数字化赋能出海:纺织品鞋类等时装品类须知
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NOM认证网络研讨会:我们可以如何帮助您顺利出口电子电气产品至墨西哥?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
FOREVER CHEMICALS PFAS – HOW FAR CAN WE GO FOR ELIMINATION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ACHIEVE QUALITY EXCELLENCE THROUGH DATA DRIVEN SUPPLIER COLLABORATION!
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
مقدمة لشارة المطابقة الخليجية لهيئة التقييس للأجهزة والمعدات منخفضة الجهد(LVE)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
欧盟法规SVHC高度关注物质:常见问题及改善
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING E-BIKES AND EPACS LEGAL REQUIREMENTS IN THE EUROPEAN MARKET
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口纺织品的化学染料及相关法规
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
DEEP DIVE | SUPPLY CHAIN ON THE ROAD TO NET ZERO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN – COMMON FAILURES IN CONSUMER PRODUCTS, WHAT ARE THEY AND HOW DO WE AVOID IT?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
CÓMO MINIMIZAR LOS RIESGOS DE SU CRECIMIENTO GLOBAL EN AMAZON
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
THE TRUE COST OF COLORS: CHEMICAL DYESTUFFS USED IN THE TEXTILE INDUSTRY
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SOCIAL COMPLIANCE: A FIRESIDE CHAT WITH RONA STARR FROM APSCA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
مقدمة لشارة المطابقة الخليجية للعب الأطفال
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特SASO 电子电气设备限用有害物质ROHS新法规网络研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SASO REQUIREMENTS FOR RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES (ROHS)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
مقدمة لتصدير الأحذية للمملكة العربية السعودية
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
WHAT IS APEO AND HOW CAN YOU AVOID IT IN TEXTILE PRODUCTION?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口中东海湾七国G-MARK认证系列讲座——玩具
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口中东海湾七国G-MARK认证系列讲座——电子电器
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
INTRODUCTION TO THE GSO G-MARK FOR LOW VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT (LVE) - US TIME ZONE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
INTRODUCTION TO THE GSO G-MARK FOR LOW VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT (LVE) - EU TIME ZONE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TRANSPARENCY AND TRACEABILITY: A BUSINESS IMPERATIVE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
FOOD CONTACT MATERIALS: REGULATORY UPDATES FOR ASIA, EUROPE AND THE U.S.
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE SUS PRODUCTOS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
FIRESIDE CHAT WITH GUESS ON QUALITY CONTROL DIGITIZATION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
INTRODUCTION TO THE GSO G-MARK FOR TOYS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
EMERGING STATE CHEMICAL REGULATIONS: NAVIGATING COMPLIANCE CHALLENGES
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
欲与SB C&S携手开拓日本电子电气市场?启迈QIMA助您实现合规
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
CÓMO SUPERAR LOS RETOS DE IMPORTAR TEXTILES Y ROPA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
眼镜产品进入欧洲(欧盟/英国)市场 准入标准网络研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
ETHICAL COMPLIANCE: INSIGHTS AND PERSPECTIVE FROM A SOCIAL AUDITOR
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
TACKLING FREIGHT CHALLENGES: A PANDEMIC PERSPECTIVE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
E-COMMERCE PRODUCT QUALITY AND COMPLIANCE: TIPS FOR SUCCESS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
“纺织品进出口相关检测认证及可持续发展”主题网络研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
NAVIGATING THROUGH THE NEW REGULATORY UPDATES ON EU PLASTIC FOOD CONTACT MATERIALS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
INTRODUCTION TO EXPORTING FOOTWEAR TO SAUDI ARABIA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
تصدير المنتجات الملامسة للغذاء للمملكة العربية السعودية
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS 6 REGLAS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE SU MERCANCÍA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
BEST PRACTICES TO REFRESH YOUR QUALITY CONTROL AND AUDIT PROGRAM
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
OPTIMIZE YOUR SASO EXPERIENCE: TIPS AND TRICKS FOR SABER
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
HOW TO OVERCOME THE CHALLENGES OF IMPORTING TEXTILES AND APPAREL
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PRE-CUSTOMS CLEARANCE INSPECTIONS: HOW TO REDUCE TIME AND COSTS WHEN IMPORTING TO MEXICO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
SOURCING AND TECHNOLOGY: A QIMA FIRESIDE CHAT WITH KATHLEEN CHAN FROM CALICO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
LA IMPORTANCIA DE MAPEAR SU CADENA DE SUMINISTRO A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PROTECTING CONSUMER SAFETY: A QIMA FIRESIDE CHAT WITH CPSC COMMISSIONER DANA BAIOCCO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
RECALLS: MITIGATING THE RISK AND MANAGING THE PROCESS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PRODUCT SAFETY - IT'S MORE THAN REGULATORY COMPLIANCE
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LAS NOTAS NACIONALES Y NICO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
BUILDING A RESPONSIBLE SUPPLY CHAIN WITH AMFORI BSCI
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
فهم متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: أدوات ترشيد استهلاك المياه
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
CONSUMER GOODS LEGAL RISKS: A QIMA FIRESIDE CHAT WITH DAN HERLING FROM MINTZ LEVIN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特市场SASO认证系列研讨会—水效工具认证要求与更新
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
HOW TO EXPORT FOOD CONTACT PRODUCTS TO SAUDI ARABIA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
BENEFITS OF MAPPING YOUR SUPPLY CHAIN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
AR
التصدير إلى المملكة العربية السعودية: تعريف بنظام سابر
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
REQUIREMENTS UNDER REACH AND ENTRY 72: WHAT YOU NEED TO KNOW
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
RISK REDUCTION IN THE SUPPLY CHAIN: QUALITY AND MONEY FACILITATION
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
PREVIO EN ORIGEN: CÓMO DISMINUIR COSTOS Y TIEMPOS DE IMPORTACIÓN
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING SASO REQUIREMENTS: WATER RATIONALIZATION TOOLS (WRT)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
EXPORTING TO SAUDI ARABIA: AN INTRODUCTION TO SABER
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
顺应经济发展新形势,如何从传统贸易转向亚马逊合作伙伴
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口沙特市场准入认证研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
服装纺织品:顺利将产品销至欧盟及美国产品安全须知
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
SEDEX携手启迈QIMA线上研讨会-危险化学品安全管理
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
CÓMO ADAPTAR SU PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE COVID-19
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
THE CHALLENGES OF IMPORTING TEXTILES AND APPAREL
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
AN INTRODUCTION TO SUPPLIER AUDITS: TYPES AND BENEFITS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
婴童用品及玩具产品:顺利出口欧美市场的产品安全须知
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
QUALITY CONTROL 101 WEBINAR
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
HOW TO ADAPT YOUR QUALITY CONTROL PROGRAM DURING COVID-19
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特市场SASO认证系列网络研讨会-食品接触产品如何出口沙特市场
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
UNDERSTANDING THE REQUIREMENTS OF APPAREL AND TEXTILE EXPORTATION INTO THE SAUDI ARABIA MARKET
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
如何利用数据质量控制方式定制远程快捷检验
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE): AN OVERVIEW
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特市场SASO认证系列网络研讨会-电子产品如何出口沙特市场
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
AUDITORÍAS: PRIMER ACERCAMIENTO
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
ES
LOS RETOS DE IMPORTAR TEXTILES Y ROPA
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口欧美地区护目镜测试标准 及 美国消费品安全委员会儿童消费品适用年龄判定指南2020年版更新说明
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
GB国标测试下的市场监管动态分析及应对措施(针对服装面料纺织品)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
AMFORI BSCI供应商审核要点在线研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
CPSC'S NEW AGE DETERMINATION GUIDELINES: HOW DO THEY AFFECT YOUR PRODUCT?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
READING & INTERPRETING A TEST REPORT
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
US AND EU PPE EYEWEAR TESTING REGULATIONS
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
出口欧美地区护目镜测试标准在线研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特市场SASO认证系列研讨会—如何使用SABER系统
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
沙特市场SASO认证系列研讨会—纺织品如何出口沙特市场
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PPE: NAVIGATING QUALITY, SAFETY AND CUSTOMS REGULATIONS DURING COVID-19
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
GET YOUR QUALITY PROGRAM OUT OF THE RUT AND BACK ON TRACK
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
建筑安全与社会责任的在线研讨会
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
PRODUCT SAFETY: IT'S MORE THAN REGULATORY COMPLIANCE FOR CANADIAN APPAREL FEDERATION (CAF)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
不可不知的欧盟及美国市场产品法规(婴幼儿产品、玩具及礼品)
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
CAN AUDITS WORK TO TACKLE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS?
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
CN
想在美国&沙特销售服装?这些强制性合规要求不可不知
Xem Ngay Theo Yêu Cầu
EN
LOOKING BEYOND THE REGULATIONS: POTENTIAL SAFETY HAZARDS
Hội Thảo Trực Tuyến GLOBALG.A.P. IFA Versão 6
Ngày Phát Sóng Vào
18/10/2023
Thời Gian Theo Yêu Cầu
Chi Phí Miễn Phí
Ngôn Ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Chủ Đề Thực Phẩm & Bao Bì Thực Phẩm
Diễn Giả Helen Prosdocini
Đơn Vị Tổ Chức info.wqs@wqscert.com
 

GLOBALG.A.P. IFA Versão 6

O GLOBALG.A.P. IFA foi atualizado para a versão 6, em sua nova versão possui estrutura e linguagem simplificadas, princípios e critérios estendidos em questões-chave como sustentabilidade e Bem-estar Animal (aquacultura) e, pela primeira vez é abordado a melhoria contínua na produção primária. Helen Prosdocini, Diretora Técnica de Sustentabilidade e Agricultura na QIMA/WQS irá abordar sobre os principais pontos dessa atualização através dos tópicos:


THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Helen Prosdocini

Diretora Técnica de Sustentabilidade e Agricultura na QIMA/WQS

Graduada em Engenharia Florestal e mestre em Energia na Agricultura, ocupou a posição de Gerente Técnica da organização alemã GLOBALG.AP. FoodPlus GmbH para o Brasil. Possui mais de 8 anos de experiência em certificações nas principais normas de boas práticas agrícolas voltadas para a segurança dos alimentos e sustentabilidade atuando como auditora, consultora, além de ministrar treinamentos sobre os principais padrões de certificação. Atualmente é Diretora Técnica de Sustentabilidade na QIMAWQS.


GIỚI THIỆU VỀ QIMA

QIMA là nhà cung cấp hàng đầu cho các giải pháp về tuân thủ và chất lượng trong chuỗi cung ứng. Chúng tôi hợp tác với các thương hiệu, nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu để cải thiện mạng lưới cung ứng toàn cầu của họ.

QIMA hiện diện tại hơn 100 quốc gia, chúng tôi kết hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành với các giải pháp kỹ thuật số để triển khai các dịch vụ như kiểm định tại chỗ, thanh tra nhà cung cấp và thử nghiệm trong phòng thì nghiệm, giúp mang lại độ chính xác và tính trực quan cho dữ liệu về chất lượng, an toàn và tuân thủ.

Tất cả khách hàng của chúng tôi ở 120 quốc gia được sử dụng nền tảng QIMA và hỗ trợ 24/7 bằng hơn 20 ngôn ngữ, QIMA is Your Eyes in the Supply Chaintm.

NỘI DUNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

  • O que é a Norma IFA V6 Smart e GFS
  • Quais são as mudanças importantes
  • Maior foco em Sustentabilidade Ambiental

ĐỌC THÊM

AMFORI BSCI
SMETA