Dịch Vụ Theo Ngành

Đội ngũ nhân viên kiểm định, thanh tra viên và chuyên gia phòng thí nghiệm của QIMA được chuyên môn hóa theo ngành để đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất cho thị trường đích của bạn.

Điện & Điện Tử

Đồ Chơi & Sản Phẩm Dành Cho Thành Thiếu Niên

  • Đồ Chơi Điện Tử
  • Sản Phẩm Dành Cho Thanh Thiếu Niên
  • Đồ Chơi Thú Cưng
  • Đồ Chơi Nhung Lông
  • Trang Sức Đồ Chơi
  • Đồ Chơi Bằng Gỗ
Khoa Học Đời Sống