Thử Nghiệm Giày Dép

QIMA cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và thử nghiệm đối với mọi loại giày dép cho một số thương hiệu may mặc và nhà bán lẻ lớn nhất thế giới để giúp đảm bảo tuân thủ các tính chất cơ học, vật lý và hóa học của sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.