Thử Nghiệm Hàng May Mặc và Quần Áo

QIMA cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng và danh sách kiểm tra có thể tùy chỉnh cho một số thương hiệu và nhà bán lẻ hàng hàng may mặc lớn nhất thế giới để tuân thủ các quy định cụ thể của quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế ở từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng của họ.