Các Dịch Vụ Kiểm Định Sản Phẩm

Hoạt động Kiểm Định Sản Phẩm được tiến hành ở các giai đoạn khác nhau của quy trình sản xuất giúp bạn đảm bảo sản xuất, bảo vệ chất lượng sản phẩm và bảo vệ hình ảnh thương hiệu của bạn.

Mạng Lưới Toàn Cầu, Kiến Thức Địa Phương

Với hơn 2,500 nhân viên kiểm định và thanh tra viên có chuyên môn và năng lực, chúng tôi đảm bảo sẽ có mặt tại bất kỳ nhà máy nào trong vòng 48 giờ. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn tuyển dụng nghiêm ngặt nhất, chỉ tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học, với yêu cầu tối thiểu là 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng và kiểm toán. Mỗi nhân viên kiểm định và thanh tra viên đều là người bản xứ tại khu vực họ làm việc, với chuyên môn xuất xắc về các phương pháp thực hành kinh doanh địa phương.

Bản Đồ Phạm Vi Dịch Vụ
Product Inspection Services | QIMA – Manufacturing Quality Control