Thanh Tra Môi Trường

QIMA giúp các thương hiệu, các nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu giám sát và cải thiện tác động môi trường của chuỗi cung ứng của họ với các chương trình kiểm tra môi trường toàn diện.
Environmental Audits | QIMA